Program

Tid

Agenda 1. september

   
14.00-15.45 Pre-konferanse: Åpent springbrett. Kallak Absorbent AS, Løsninger med absorberende lenser for opprensking etter oljeutslipp. Kandidat og presentasjon i regi av Connect Norge.
16.00-17.30 Uendelige muligheter!
  Velkommen til Green Business Konferansen 2010
Styreleder Runar Rugtvedt, Green Business Norway
 

Norsk - polsk bilateralt samarbeid, EEA og Norwegian Financial Mechanism
Malgorzata Strozyk, Head of EEA and Norwegian Financial Mechanism Department,
Ministry of Environment, Poland
Agnieszka Sosnowska, Head of Energy - Climate Package Department,
Ministry of Environment, Poland
Agata Trzeciak, Specialist, Department of Waste Management, Ministry of Environment, Poland

  Dagligvarebransjen, avfall som ressurs og potensialet innenfor energiøkonomisering og transport. v/Konsernsjef Sverre Leiro, NorgesGruppen.
  Avfall og gjenvinning i det Polske markedet
Det norsk-polske selskapet PREI (Polish Real Estate Investment) Ltd. planlegger en ekspansjon av sin virksomhet i Olztyn, Polen gjennom sitt heleide selskap PGM. Ekspansjonen skjer i et samarbeid med norske teknologi og kompetanseleverandører som utviklingspartnere.
Finansdirektør Bjørn Haugen Morstad, Polish Real Estate Investment Ltd.
17.30-17.50 Pause
17.50-19.30 Forskning og utvikling som grunnlag for innovasjon
  FoU og muligheter, nasjonale sentre
Gabriella Tranell, direktør, Senter For Fornybar Energi (SFFE)
 

Utvikling og gjennomføring av innovasjonsprosjekter med EU finansiering. Hva og hvordan?
Adm direktør Bjarne Paulsrud, Aquateam
Markedsdirektør Ole Jan Myhre, Norner Innovation

  Environmental Technology Verification, EUs fremtidige system for verifikasjon av nye miljøteknologier. En gjennomgang av ordningen EU’s ETV program, som skal implementeres innenfor EU området i 2011
Thorkild Qvist Frandsen, Seniorkonsulent, Agrotech A/S
19.30-20.00 Pause, mingling, utstilling
20.00 Middag

 

TidAgenda 2. september
08.30-10.00 Rammebetingelser og drivere
  Norsk politikk i det globale miljø- og energiteknologimarkedet, en presentasjon av regjeringens arbeid for miljøteknologi.
Statssekretær Pål Julius Skogholt, Nærings- og handelsdepartementet
  Fornybare muligheter, Norsk Industri sin handlingsplan for å bidra til fornybar energi
Prosjektleder Åslaug Haga, Norsk industri.
  Environmental infrastructure, financing and investment needs in Polish Municipalities
Mr. Jacek Jasinski, Vice Director,  National Fund of Environment, Poland
10.00-10.30 Pause, mingling, utstilling
10.30-12.00

Offensive offentlige strategier, teknologi-utvikling og - rettigheter

  Växjø, Europas grønneste by. Bærekraftig byutvikling. En helhetlig regional strategi, der kommuner, næringsliv og FoU går sammen om bærekraftig utvikling.
Anders Franzén, Utviklingssjef, Växjö kommune Sverige
  Bruk av offentlig infrastruktur som demonstrasjons-fasillitator for nye teknologier og produktutvikling. Langsiktig samspill og utviklingssamarbeid mellom leverandør og brukere av miljøteknologi.
Sara Stridh, Prosesschef SYVAB Himmerfjärdsverket,Sydvästra Stockholmsregionen
 

IPR (Intellectual property rights), teknologirettigheter, utfordringer og muligheter i cleantech sektoren.
Anders Granquist, TTO (technology transfer office) AS

12.00-13.30  Lunsj, mingling, utstilling
13.30-14.30  Cleantech innovasjoner
 

Innovasjon i Cleantech sektoren. En presentasjon av tre cleantech entreprenører:
Present water, løsninger for håndtering av ballastvann.
NeoTech Power, produksjon av grønn energi fra naturgass
Kallak Absorbent AS, Løsninger med absorberende lenser for opprensking etter oljeutslipp

Kandidater og presentasjoner tilrettelagt av Connect Norge

14.30-15.00  Pause
15.00-16.00 Markedscase
  Industriell Cleantech utvikling i Storbritannia. Muligheter for Cleantech innovasjoner, tilnærminger til løsninger for karbonreduksjon, UK Bran Sands on Teesside prosjektet som en case.
Steven Garbutt, Teknisk sjef, Aker Solutions E & C Ltd
  Satsning på ny fornybar energi – sett fra energiprodusentenes side, hva, når og hvordan? Strategier og valg av satsningsområder
Tor Ottar Karlsen, direktør, Vardar AS
  Oppsummering og avslutning
Thor Sverre Minnesjord, CEO Green Business Norway