Växjö kapitaliserer på å være Europas grønneste by

Växjö kommune i Sverige er en av de første byer i Europa som bruker CO2 fotavtrykk mekanismer i offentlige budsjettering, både når det gjelder investeringer, utviklingsplaner og drift. Dette har gitt resultater som har oppnådd betydelig internasjonal interesse og anerkjennelse.

Blant de viktigste resultatmålene Växjö har definert er blant annet at CO2 utslipp pr. innbygger skal reduseres med 50 % i 2010 (sammenliknet med 1993 nivå). Dette målet oppnådde kommunen allerede i 2009.

”Vi har tro på å være utholdende og målrettede. Dette har gitt oss status som Europas grønneste by – sier Anders Franzen, en av hovedinnlederne på årets Green Business Konferanse 1-2 september på Rica Park Hotell i Sandefjord.

Växjö har iverksatt og gjennomført en rekke innovasjonsprosjekter innenfor transport, energieffektivisering, avfallshandtering og fornybar energiproduksjon. Busser kjører på biogass, full kildesortering er implementert, og energiselskapet Växjö Energi AB er i internasjonalt ledene innenfor biobasert fjernvarme. Det er nylig også etablert et senter for utvikling av 2 generasjons biodrivstoff, der Volvo og Växjö Universitetet er sentrale partnere.

Meld deg på Green Business Konferansen før 30. juni og få ”early bird priser” Se informasjon på: http://conference.greenbusiness.no

Växjö har vunnet en rekke internasjonale priser for sin satsning på miljøteknologi og fornybar energi, blant annet Sustainable Energy Europe Awards i 2007. Du kan lese mer om Växjö kommune på denne linken: http://www.vaxjo.se


  | More

 

Gå tilbake til arkivet for flere aktuelt saker